Henning i Svensktoppen Nästa!

Få artister har lyckats med konststycket att gång på gång ta sig till final men för Henning så det är sjunde gången som han är finalklar för den sörmländska delfinalen. Rösta på Henning: Sms:a "p4sörm e" och skicka till 722 50

https://open.spotify.com/track/2xqntJElPZTxHVcUSQW66i

http://t.sr.se/1qKX3EY